Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.11.12.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 29 grudnia 2015 r.

WNGP.6733.11.12.2015.MJOBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 29 grudnia 2015 r., została wydana Decyzja Nr 10/2015, znak sprawy: WNGP.6733.11.11.2015.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na dostosowaniu nieruchomości leśnej na potrzeby dydaktyczno-rekreacyjne leśnego kompleksu p.n. „Dolina Wkry w Pomiechówku” w gminie Pomiechówek na części działek nr ewid. 1045/3, 1046 i 1049/1 w miejscowości Czarnowo oraz na części działek nr ewid. 351 i 372 w miejscowości Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 30.12.2015 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 30.12.2015 r., godz. 17.55
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 30.12.2015 r., godz. 17.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.12.2015 r., godz. 17.55Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1672 razy.