Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego
Pomiechówek, dnia 2005-10-04

RI - II / 7331 / 41 / 05


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że dla Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A.. Rejon Energetyczny Legionowo, w dniu 4 października 2005r. została wydana decyzja nr 14/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego na działkach o nr ewid. 6/4, 6/10, 6/16, 6/20, 6/36 położonych we wsi Nowy Modlin w Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek)


WÓJT
mgr Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 04.10.2005 r., godz. 15.26
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2011 r., godz. 08.27NieznanyEdycja strony
04.10.2005 r., godz. 15.26NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3801 razy.