Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

dotyczy planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych (teren osiedla po-wojskowego w Pomiechówku).
Pomiechówek, dnia 2005-10-11

RI - II / 7331 / 44 / 05OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Pomiechówek z dnia 16-05-2005r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, obejmującej działki o nr ewid. 274/1, 155/4, 273/95, 273/96, 273/90, 273/92, 273/94, 273/93, 273/98 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek, dotyczącej planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych (teren osiedla po-wojskowego w Pomiechówku).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie (poniedziałek w godz. 800- 1600, wtorek - piątek w godz. 730 - 1530, pok. nr 7) i zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi.


Wójt Gminy Pomiechówek
mgr Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 11.10.2005 r., godz. 08.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.10.2005 r., godz. 08.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2005 r., godz. 08.31NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3175 razy.