Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.2.2.2016.MJ
Pomiechówek, dnia 02 lutego 2016 r.
WNGP.6733.2.2.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z rur PE o średnicach 50-110 mm na cz. działek 258/1, 2234, 275/1, 2235, 275/2, 95/2, 73/2, 272/2, 183, 182/2, 182/1, 171/1, 172/1, 273/95, 155/4 położonych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7.30– 15.30, w piątek w godz. 7.30– 16.30 oraz składać wnioski i uwagi.


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.02.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 03.02.2016 r., godz. 23.34
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 03.02.2016 r., godz. 23.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.02.2016 r., godz. 23.34Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1848 razy.