Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulica Topolowa z istniejącej nawierzchni gruntowej na asfaltową w Gm. Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 2005-10-20

RI - II / 7331 / 51 / 05


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14-10-2005r. dla Gminy Pomiechówek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej (ulica Topolowa – działka nr ewid. 227 we wsi Brody) i częściowo drogi powiatowej (działka nr ewid. 642/1 we wsi Czarnowo) z istniejącej nawierzchni gruntowej na asfaltową w Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie (poniedziałek w godz. 800- 1600, wtorek - piątek w godz. 730 - 1530, pok. nr 7) i zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi.


Wójt Gminy Pomiechówek

Wójt
mgr Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 20.10.2005 r., godz. 09.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.10.2005 r., godz. 09.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2005 r., godz. 09.58NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3141 razy.