Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Projekt programu opieki nad zwierzętami 2016

Konsultacje w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w roku 2016”
Konsultacje w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w roku 2016”
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane osoby, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Pomiechówek w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w roku 2016.”

Treść projektu uchwały oraz programu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pomiechówek www.bip.pomiechowek.pl, www.pomiechowek.pl oraz w pok. nr 13 Urzędu Gminy (I piętro).

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać elektronicznie na adres: srodowisko@pomiechowek.pl lub złożyć na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pomiechówek pok. nr 13 (I piętro) w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11 a ust. 8 w/w ustawy wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.

Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.


Wytworzył:Agnieszka Szajna, data: 17.02.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 17.02.2016 r., godz. 22.51
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 17.02.2016 r., godz. 22.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.02.2016 r., godz. 22.53Artur CiemieniewskiEdycja strony
17.02.2016 r., godz. 22.51Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1517 razy.