Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.1.9.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 07 marca 2016 r.

WNGP.6733.1.9.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PE o średnicach 50-110 mm na cz. działek 1998, 1690, 2018, 2094, 2093, 2092, 2090, 2083, 2067, 2064, 2060, 2059, 2052, 2053, 2050, 2049, 2034, 2032, 2031, 2030, 2029/1, 1999, 2000, 2001, 2002, 2016, 2017, 2018, 2019, 2187 położonych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek oraz na cz. działek nr ewid. 642/2, 540, 568, 642/3, 565, 574, 765/10, 765/24, 765/26, 777 położonych w miejscowości Czarnowo, gm. Pomiechówek z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Topolowej w Pomiechówku, odprowadzającej ścieki do gminnej oczyszczalni MEWA.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7:30– 15:30, w piątek w godz. 7:30– 16:30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 07.03.2016 r., godz. 11.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 07.03.2016 r., godz. 23.31
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 07.03.2016 r., godz. 23.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.03.2016 r., godz. 23.31Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1567 razy.