Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.7.2.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 08 marca 2016 r.

WNGP.6733.7.2.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że na wniosek Pana Ireneusza Nowaka działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 stycznia 2016 r. firmy GIGA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej PE 355 mm (ciśn. 10 kPa - 0,5 Mpa) o długości ok. 3070 m na działce nr ewid. 90 w obrębie Wymysły, na działkach nr ewid. 31 i 209 w obrębie Cegielnia-Kosewo oraz na działce nr ewid. 110 w obrębie Kosewo, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 08.03.2016 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 08.03.2016 r., godz. 23.18
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 08.03.2016 r., godz. 23.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.03.2016 r., godz. 23.18Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1687 razy.