Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej Nr 62 na odcinku od km 194+450 do km 195+560, na działkach w miejscowości Pomiechówek i Stanisławowo gm Pomiechówek.
RI –7624/05/05

Pomiechówek, dn. 07.11.2005r.


O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ) Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej Nr 62 na odcinku od km 194+450 do km 195+560, na działkach o nr ewidencyjnych: 454/2; 186/2; 186/1; 185; 184/1; 182; 180/1; 179 w miejscowości Stanisławowo oraz na działkach 258/1; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 124; 115/1; 115/2; 107; 106; 113; 114; 110; 111; 112; 108; 94; 95; 96; 73; 97/1; 272; 173; 174; 275 w miejscowości Pomiechówek Gm. Pomiechówek

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie ( poniedziałek w godz. 8:00- 16:00, wtorek - piątek w godz. 7:30 – 15:30, pok. nr 7) i zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi.


Wójt Gminy Pomiechówek
mgr Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 08.11.2005 r., godz. 08.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.11.2005 r., godz. 08.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2005 r., godz. 08.16NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3410 razy.