Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.2.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 29 lutego 2016 r.

WNGP.6733.5.2.2016.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że na wniosek Przedsiębiorstwa Branżowego "Gazownia Serwis" Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225 PE (o ciśnieniu poniżej 0,5 MPa) i długości 957 m na terenie działek nr ewid. 209/1, 209/2 oraz cz. działki nr ewid. 170 w miejscowości Wymysły, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek - czwartek 7.30 - 15.30, w piątek w godz. 7.30 – 16.30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 08.03.2016 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 08.03.2016 r., godz. 23.19
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 08.03.2016 r., godz. 23.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.03.2016 r., godz. 23.19Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1675 razy.