Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego na działkach o nr ewid. 83, 84, 89, 118, 119/8 we wsi Nowe Orzechowo, Gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2005-11-08


RI - II / 7331 / 55 / 05
OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A., Rejon Energetyczny LEGIONOWO, ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo z dnia 07-11-2005r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego na działkach o nr ewid. 83, 84, 89, 118, 119/8 we wsi Nowe Orzechowo, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.Wójt Gminy
mgr Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 08.11.2005 r., godz. 08.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.11.2005 r., godz. 08.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.11.2005 r., godz. 08.27NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3032 razy.