Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.13.8.2015.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 15 marca 2016 r.
WNGP.6733.13.8.2015.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że w dniu 15 marca 2016 r., została wydana Decyzja Nr 3/2016, znak sprawy: WNGP.6733.13.7.2015.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie chodnika, zjazdów i oświetlenia – punktów świetlnych na odcinku drogi krajowej nr 62 – ul. Serockiej – w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na części działek nr ewid. 1380 i 1998, stanowiących tę drogę.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 12.03.2016 r., godz. 10.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 16.03.2016 r., godz. 19.21
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 16.03.2016 r., godz. 19.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.03.2016 r., godz. 19.21Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1681 razy.