Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.8.2.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 25 marca 2016 r.
WNGP.6733.8.2.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) na działkach nr ewid. 1232, 1237/2 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7:30– 15:30, w piątek w godz. 7:30– 16:30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 25.03.2016 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 28.03.2016 r., godz. 14.19
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 28.03.2016 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2016 r., godz. 14.19Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1612 razy.