Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.10.3.2016.MJ
Pomiechówek, dnia 15 kwietnia 2016 r.
WNGP.6733.10.3.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej (na potrzeby obsługi projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej) w postaci mikrokanalizacji światłowodowej Ø 25,7 mm na cz. działek nr ewid. 1311, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1380, 1690, 1999, 2000, 2001, 2002, 2016, 2017, 2018, 2019, 2029, 2030, 2031, 2032, 2034, 2050, 2049, 2052, 2053, 2059, 2060, 2064, 2067, 2083, 2090, 2092, 2093, 2094, 1998, 2187 położonych w miejscowości Pomiechówek oraz na cz. działek nr ewid. 565, 568, 574, 540, 642/2, 642/3, 765/10, 765/26, 777 położonych w miejscowości Czarnowo, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 15.04.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 17.04.2016 r., godz. 16.30
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 17.04.2016 r., godz. 16.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.04.2016 r., godz. 16.30Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1470 razy.