Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.7.6.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 27 kwietnia 2016 r.
WNGP.6733.7.6.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia w drodze powiatowej w gminie Pomiechówek, na części działki nr ewid. 110 w miejscowości Kosewo, na części działki nr ewid. 31 w miejscowości Cegielnia-Kosewo oraz na części działki nr ewid. 90 w miejscowości Wymysły.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 29.04.2016 r., godz. 11.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 29.04.2016 r., godz. 22.41
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 29.04.2016 r., godz. 22.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2016 r., godz. 22.41Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1524 razy.