Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.12.2.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 27 kwietnia 2016 r.
WNGP.6733.12.2.2016.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie terenu rekreacyjno-sportowego, w tym:
- plac zabaw dla dzieci, skatepark,
- elementy małej architektury – drewniane pomosty, tablice edukacyjne, stoliki, ławki, kosze na śmieci, grille, altany,
- budowa plaży wraz z boiskiem do siatkówki plażowej o wymiarach 16,0 x 8,0 m,
- budowa ciągów pieszych i pieszo-rowerowych z kostki betonowej – dł. do 400 m.b., szer. do 3,0 m,
- budowa punktów świetlnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych (lampy parkowe wys. do 4 m do 50 szt.) oraz punktów świetlnych terenu (lampy wys. do 1,5 m, ilość do 50 szt.),
- system monitoringu wizyjnego (do 50 szt. kamer) mocowanych do konstrukcji planowanych obiektów,
- budowa zatok parkingowych z kostki betonowej wzdłuż drogi – do 40 miejsc,
- budowa drogi gminnej z kostki betonowej wraz ze zjazdami – dł. do 250 m.b., szer. 6,0 m.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 29.04.2016 r., godz. 11.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 29.04.2016 r., godz. 22.42
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 29.04.2016 r., godz. 22.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2016 r., godz. 22.42Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1555 razy.