Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Informacja

Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że wpłynęła oferta dnia 27.04.2016 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego
Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że wpłynęła oferta dnia 27.04.2016 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego
art. 19a, ust. 1, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi”

Siedziba: Pomiechówek, ul. Słoneczna 54 A

Główny teren działania: gmina Pomiechówek – zrzeszeni rodzice i dzieci z terenu Gminy Pomiechówek

Nazwa zadania: „Integracyjna wycieczka do Budapesztu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
w okresie od 16.06.2016 r. do 19.06.2016 r.”

Wnioskowana kwota dotacji: 8 000 zł

Środki własne: 6 000 zł

Do przedstawionej poniżej oferty zgodnie z art. 19a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłosić uwagi:
• pisemnie do sekretariatu Urzędu Gminy Pomiechówek
• drogą mailową: urzad@pomiechowek.pl
• załącznik: Oferta organizacji pozarządowej dotycząca realizacji zadania publicznego

Podstrony:

Wytworzył:Eliza Rączka, data: 04.05.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 05.05.2016 r., godz. 23.24
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 05.05.2016 r., godz. 23.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.05.2016 r., godz. 23.24Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1582 razy.