Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.6.7.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 24 maja 2016 r.
WNGP.6733.6.7.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że w dniu 24 maja 2016 r., została wydana Decyzja Nr 8/2016, znak sprawy: WNGP.6733.6.6.2016.MJ ustalająca warunki lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid.: 171/1 (ul. Lotników), 272/2 (odgałęzieniu ul. Lotników), 2235 (drodze krajowej nr 62), 73/2 (odgałęzieniu ww. drogi krajowej) w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 25.05.2016 r., godz. 09.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 25.05.2016 r., godz. 16.11
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 25.05.2016 r., godz. 16.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.05.2016 r., godz. 16.11Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1547 razy.