Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.7.8.2016.MJ
Wójt gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 30 maja 2016 r.
WNGP.6733.7.8.2016.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że w dniu 30 maja 2016 r., została wydana Decyzja Nr 9/2016, znak sprawy: WNGP.6733.7.7.2016.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia w drodze powiatowej w gminie Pomiechówek, na części działki nr ewid. 110 w miejscowości Kosewo, na części działki nr ewid. 31 w miejscowości Cegielnia-Kosewo oraz na części działki nr ewid. 90 w miejscowości Wymysły.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 01.06.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 05.06.2016 r., godz. 21.16
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 05.06.2016 r., godz. 21.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.06.2016 r., godz. 21.16Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1407 razy.