Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.7.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 02 czerwca 2016 r.
WNGP.6733.5.7.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że na wniosek Przedsiębiorstwa Branżowego "Gazownia Serwis" Sp. z o.o. został zebrany materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Wymysły, gmina Pomiechówek, na części działek nr ewid. 209/2 i 209/1.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7:30– 15:30, w piątek w godz. 7:30– 16:30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 03.06.2016 r., godz. 09.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 05.06.2016 r., godz. 21.17
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 07.07.2016 r., godz. 23.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2016 r., godz. 23.21Artur CiemieniewskiEdycja strony
05.06.2016 r., godz. 21.17Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1483 razy.