Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie budynku po byłej chlorowni na terenie oczyszczalni ścieków „Dębe” na działce nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, Gm. Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK


Pomiechówek, dnia 2005-11-24


RI - II / 7331 / 56 / 05


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Zakład Wodociągu Północnego, ul. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew z dnia 08-11-2005r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie budynku po byłej chlorowni na terenie oczyszczalni ścieków „Dębe” na działce nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.

(Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych, p. nr 7, tel. 785-42-90)


Wójt
mgr Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.11.2005 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.11.2005 r., godz. 13.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.11.2005 r., godz. 13.13NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3104 razy.