Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 16/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie dróg publicznych (ulic osiedlowych) we wsi Nowy Modlin
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2005-12-05

RI - II / 7331 / 52 / 05
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że dla Gminy Pomiechówek, w dniu 2 grudnia 2005r. została wydana decyzja nr 16/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie dróg publicznych (ulic osiedlowych) poprzez urządzenie nawierzchni ulepszonej, chodników oraz poboczy na działkach o nr ewid. 87/15, 87/21, 87/26 oraz na fragmentach działek o nr ewid. 87/16, 87/27, 103 położonych we wsi Nowy Modlin w Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek)


Wójt
mgr Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.12.2005 r., godz. 13.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.12.2005 r., godz. 13.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2005 r., godz. 13.48NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3153 razy.