Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.13.7.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 16 czerwca 2016 r.
WNGP.6733.13.7.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że na wniosek Gminy Pomiechówek został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji
polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Pomiechówek, w miejscowości Pomiechówek na częściach działek nr ewid. 1380, 1998, 1690, 2018, 2001 i 2187..

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7:30– 15:30, w piątek w godz. 7:30– 16:30 oraz składać wnioski i uwagi.


WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 21.06.2016 r., godz. 12.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 22.06.2016 r., godz. 00.31
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 07.07.2016 r., godz. 23.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.07.2016 r., godz. 23.18Artur CiemieniewskiEdycja strony
22.06.2016 r., godz. 00.31Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1530 razy.