Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.8.8.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 22 czerwca 2016 r.
WNGP.6733.8.8.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 22 czerwca 2016 r., została wydana Decyzja Nr 11/2016, znak sprawy: WNGP.6733.8.7.2016.MJ ustalająca warunki lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm PE na części działki nr ewid. 1237/2 i nr ewid. 1232 – drodze gminnej ul. Szafirowej.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.06.2016 r., godz. 13.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 23.06.2016 r., godz. 23.42
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 31.08.2016 r., godz. 23.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2016 r., godz. 23.12Artur CiemieniewskiEdycja strony
23.06.2016 r., godz. 23.42Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1621 razy.