Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.9.7.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 08 lipca 2016 r.
WNGP.6733.9.7.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm PE w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na części działki nr ewid. 577 (drodze gminnej - ul. Szkolnej) i na części działki nr ewid. 630/1 (drodze wewnętrznej).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz składać wnioski i uwagi.


WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 12.07.2016 r., godz. 10.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 15.07.2016 r., godz. 19.51
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 15.07.2016 r., godz. 19.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.07.2016 r., godz. 19.53Artur CiemieniewskiEdycja strony
15.07.2016 r., godz. 19.51Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1584 razy.