Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.13.9.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 14 lipca 2016 r.
WNGP.6733.13.9.2016.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 14 lipca 2016 r., została wydana Decyzja Nr 13/2016, znak sprawy: WNGP.6733.13.8.2016.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Pomiechówek, w miejscowości Pomiechówek na częściach działek nr ewid.: 1380, 1998, 1690, 2018, 2001 i 2187.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.


WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 15.07.2016 r., godz. 13.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 15.07.2016 r., godz. 19.59
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 15.07.2016 r., godz. 19.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.07.2016 r., godz. 19.59Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1525 razy.