Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.10.12.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 19 lipca 2016 r.
WNGP.6733.10.12.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek firmy JMDI Jacek Maleszko z siedzibą w Warszawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej (na potrzeby obsługi projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej) w postaci mikrokanalizacji światłowodowej Ø 25,7 mm na cz. działek nr ewid. 1311, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1380, 1690, 1999, 2000, 2001, 2002, 2016, 2017, 2018, 2019, 2030, 2031, 2032, 2034, 2050, 2049, 2052, 2053, 2059, 2060, 2064, 2067, 2083, 2090, 2092, 2093, 2094, 1998, 2187 położonych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7:30– 15:30, w piątek w godz. 7:30– 16:30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT

Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 24.07.2016 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 24.07.2016 r., godz. 14.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.07.2016 r., godz. 14.38Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1608 razy.