Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.11.8.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 19 lipca 2016 r.
WNGP.6733.11.8.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek firmy JMDI Jacek Maleszko o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej (na potrzeby obsługi projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej) w postaci mikrokanalizacji światłowodowej Ø 25,7 mm na cz. działek nr ewid. 273/95, 155/4, 258/1, 272/2, 73/2, 95/2, 171/1, 172/1, 182/1, 182/2, 183, 2234, 2235, 275/1, 275/2 położonych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7:30– 15:30, w piątek w godz. 7:30– 16:30 oraz składać wnioski i uwagi.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 24.07.2016 r., godz. 14.39
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 24.07.2016 r., godz. 14.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.07.2016 r., godz. 14.39Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1511 razy.