Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.10.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 22 lipca 2016 r.
WNGP.6733.5.10.2016.MJ

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 22 lipca 2016 r., została wydana Decyzja Nr 12/2016, znak sprawy: WNGP.6733.5.9.2016.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Wymysły, gmina Pomiechówek, na części działek nr ewid. 209/2 i 209/1.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Magda Swoch-Goździkowska, data: 28.07.2016 r., godz. 13.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 28.07.2016 r., godz. 21.25
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 28.07.2016 r., godz. 21.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.07.2016 r., godz. 21.25Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1548 razy.