Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.16.2.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 08 sierpnia 2016 r.
WNGP.6733.16.2.2016.MJ


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamia się Strony, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15kV (średniego napięcia) na cz. działek nr ewid. 1046 i 1049/1 w miejscowości Czarnowo oraz na cz. działki nr ewid. 372 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 7.30– 15.30, w piątek w godz. 7.30– 16.30 oraz składać wnioski i uwagi.

z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 09.08.2016 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 09.08.2016 r., godz. 20.23
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 09.08.2016 r., godz. 20.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2016 r., godz. 20.23Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1539 razy.