Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.14.5.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 08 sierpnia 2016 r.
WNGP.6733.14.5.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Pomiechówek o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na modułowy żłobek dwuoddziałowy na działce nr ewid. 398 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
W tym terminie oraz po jego upływie, Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Pomiechówek, przy ulicy Szkolnej 1a, pok. 12 w godz.: poniedziałek – czwartek 730– 1530, w piątek w godz. 730– 1630 oraz zgłaszać uwagi i wnioski oraz przedkładać dokumenty mające związek z prowadzonym postępowaniem.

z up. WÓJTA

mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 10.08.2016 r., godz. 07.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 10.08.2016 r., godz. 19.40
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 10.08.2016 r., godz. 19.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.08.2016 r., godz. 19.40Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1450 razy.