Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.12.4.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 12 sierpnia 2016 r.
WNGP.6733.12.4.2016.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 12 sierpnia 2016 r., została wydana Decyzja Nr 14/2016 Wójta Gminy Pomiechówek, znak sprawy: WNGP.6733.12.3.2016.MJ umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie terenu rekreacyjno-sportowego na części działki nr ewid. 47/9 w miejscowości Pomiechowo, gm. Pomiechówek wszczęte na wniosek Gminy Pomiechówek z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 17.08.2016 r., godz. 13.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 17.08.2016 r., godz. 21.46
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 17.08.2016 r., godz. 21.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.08.2016 r., godz. 21.46Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1517 razy.