Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.9.9.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 12 sierpnia 2016 r.
WNGP.6733.9.9.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że dnia 12 sierpnia 2016 r., została wydana Decyzja Nr 15/2016, Wójta Gminy Pomiechówek, znak sprawy: WNGP.6733.9.8.2016.MJ ustalająca warunki lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm PE w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na części działki nr ewid. 577 (drodze gminnej – ul. Szkolnej) i na części działki nr ewid. 630/1 (drodze wewnętrznej).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 22.08.2016 r., godz. 11.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 22.08.2016 r., godz. 20.58
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 22.08.2016 r., godz. 20.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.08.2016 r., godz. 20.58Artur CiemieniewskiEdycja strony
22.08.2016 r., godz. 20.58Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1488 razy.