Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.11.10.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 17 sierpnia 2016 r.
WNGP.6733.11.10.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 17 sierpnia 2016 r., została wydana Decyzja Nr 16/2016 Wójta Gminy Pomiechówek, znak sprawy: WNGP.6733.11.9.2016.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej (w postaci mikrokanalizacji światłowodowej Ø 25,7 mm) na potrzeby obsługi rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Pomiechówek na cz. działek nr ewid. 273/95, 155/4, 258/1, 272/2, 73/2, 95/2, 171/1, 172/1, 182/1, 182/2, 183, 2234, 2235, 275/1, 275/2.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 24.08.2016 r., godz. 22.11
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 24.08.2016 r., godz. 22.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.08.2016 r., godz. 22.11Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1479 razy.