Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.14.7.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 06 września 2016 r.
WNGP.6733.14.7.2016.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 06 września 2016 r. została wydana Decyzja Nr 17/2016 Wójta Gminy Pomiechówek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca warunki lokalizacji dla
inwestycji polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na modułowy żłobek dwuoddziałowy na części działki nr ewid. 398 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 07.09.2016 r., godz. 21.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 07.09.2016 r., godz. 23.32
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 07.09.2016 r., godz. 23.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2016 r., godz. 23.32Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1546 razy.