Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.10.14.2016.MJ
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 13 września 2016 r.
WNGP.6733.10.14.2016.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 13 września 2016 r., została wydana Decyzja Nr 18/2016 Wójta Gminy Pomiechówek, znak sprawy: WNGP.6733.10.13.2016.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci teletechnicznej w postaci mikrokanalizacji światłowodowej Ø 25,7 mm (na potrzeby obsługi rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Pomiechówek) w miejscowości Pomiechówek, na częściach działek nr ewid.: 1311, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1380, 1690, 1999, 2000, 2001, 2002, 2016, 2017, 2018, 2019, 2030, 2031, 2032, 2034, 2050, 2049, 2052, 2053, 2059, 2060, 2064, 2067, 2083, 2090, 2092, 2093, 2094, 1998, 2187.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 20.09.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 20.09.2016 r., godz. 20.25
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 20.09.2016 r., godz. 20.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2016 r., godz. 20.25Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1476 razy.