Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.16.6.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 10 października 2016 r.
WNGP.6733.16.6.2016.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 10 października 2016 r., została wydane Postanowienie Nr 46/2016 Wójta Gminy Pomiechówek, znak sprawy: WNGP.6733.16.5.2016.MJ zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15kV (średniego napięcia) na cz. działek nr ewid. 1046 i 1049/1 w miejscowości Czarnowo oraz na cz. działki nr ewid. 372 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek do czasu uzgodnienia projektu decyzji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 7 dni Stronom przysługuje zażalenie od ww. postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 25.10.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 25.10.2016 r., godz. 22.49
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 25.10.2016 r., godz. 22.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2016 r., godz. 22.49Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1448 razy.