Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP. 6733.17.3.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 28 listopada 2016 r.
WNGP. 6733.17.3.2016.MJ

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się Strony, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu obiektów i urządzeń na potrzeby realizacji terenu rekreacyjno-sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz fragmentu drogi gminnej – ul. Plażowej wraz z zatokami parkingowymi w miejscowości Pomiechowo, gm. Pomiechówek, na części działki nr ewid. 47/9.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie lub doręczenie poprzez obwieszczenie, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Stronom służy prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także przedkładania dokumentów mających związek z prowadzonym postępowaniem w terminie 7 dni od dokonanego doręczenia.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 01.12.2016 r., godz. 11.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 01.12.2016 r., godz. 21.49
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 01.12.2016 r., godz. 21.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.12.2016 r., godz. 21.49Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1452 razy.