Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.5.15.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 30 grudnia 2016 r.
WNGP.6733.5.15.2016.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 21 grudnia 2016 r. została wydana Decyzja Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Warszawie, znak: KO A 3218/Ar/16 umarzająca postępowanie odwoławcze od Decyzji Nr 12/2016
Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 22 lipca 2016 r. znak: WNGP.6733.5.9.2016.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającej warunki lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Wymysły, gm. Pomiechówek, na części dz. ewid. Nr 209/1 i 209/2.

Decyzja Samorządowego Kolegium jest ostateczna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 30 dni Stronom służy prawo wniesienia skargi na ww. decyzję za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

WÓJT
Dariusz Bielecki

Podstrony:

Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 30.12.2016 r., godz. 11.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 02.01.2017 r., godz. 19.04
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 07.02.2017 r., godz. 22.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.02.2017 r., godz. 22.35Artur CiemieniewskiEdycja strony
08.01.2017 r., godz. 20.16Artur CiemieniewskiUsunięcie powiązania strony z plikiem
08.01.2017 r., godz. 20.12Artur CiemieniewskiPowiązanie strony z plikiem
08.01.2017 r., godz. 20.11Artur CiemieniewskiUsunięcie powiązania strony z plikiem
08.01.2017 r., godz. 20.09Artur CiemieniewskiEdycja strony
08.01.2017 r., godz. 20.07Artur CiemieniewskiEdycja strony
02.01.2017 r., godz. 19.05Artur CiemieniewskiPowiązanie strony z plikiem
02.01.2017 r., godz. 19.04Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1586 razy.