Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.17.1.4.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 24 października 2016 r.
WNGP.6733.17.1.4.2016.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
Zawiadamia się Strony, że Postanowieniem Nr 58/2016 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2016 r., znak sprawy: WNGP.6733.17.1.3.2016.MJ z urzędu podjęto postępowanie zawieszone Postanowieniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 25 sierpnia 2016 r., znak sprawy: WNGP.6733.17.1.1.2016.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie terenu rekreacyjno-sportowego na cz. działki nr ewid. 47/9 w miejscowości Pomiechowo, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 7 dni Stronom przysługuje zażalenie od ww. postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego postanowienie.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 26.01.2017 r., godz. 19.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 29.01.2017 r., godz. 19.56
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 19.09.2017 r., godz. 18.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2017 r., godz. 18.17Artur CiemieniewskiEdycja strony
19.09.2017 r., godz. 18.16Artur CiemieniewskiEdycja strony
18.09.2017 r., godz. 21.24Artur CiemieniewskiEdycja strony
29.01.2017 r., godz. 19.56Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1389 razy.