Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.17.1.2.2016.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 25 sierpnia 2016 r.
WNGP.6733.17.1.2.2016.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Zawiadamia się Strony, że w dniu 25 sierpnia 2016 r., zostało wydane Postanowienie Nr 57/2016 Wójta Gminy Pomiechówek, znak sprawy: WNGP.6733.17.1.1.2016.MJ zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie terenu rekreacyjno-sportowego na cz. działki nr ewid. 47/9 w miejscowości Pomiechowo, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Po upływie ww. terminu, w ciągu 7 dni Stronom przysługuje zażalenie od ww. postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 26.01.2017 r., godz. 19.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 29.01.2017 r., godz. 19.57
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 19.09.2017 r., godz. 18.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2017 r., godz. 18.19Artur CiemieniewskiEdycja strony
19.09.2017 r., godz. 18.18Artur CiemieniewskiEdycja strony
19.09.2017 r., godz. 18.10Artur CiemieniewskiEdycja strony
18.09.2017 r., godz. 21.22Artur CiemieniewskiEdycja strony
29.01.2017 r., godz. 19.57Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1560 razy.