Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz z ścieżką rowerową
Pomiechówek, dnia 2005-12-08

RI - II / 7331 / 48 / 05OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że Decyzją Nr 15/2005 z dnia 07-12-2005r. umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz z ścieżką rowerową o długości ok. 465m, szer. 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej, dwóch przejść dla pieszych oraz 7 zjazdów na posesje w pasie drogi krajowej nr 62 na działce nr ewid. 56 we wsi Stare Orzechowo, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek)
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 08.12.2005 r., godz. 14.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.12.2005 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2005 r., godz. 14.19NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3244 razy.