Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.10.4.2017.MSG
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 24 kwietnia 2017 r.
WNGP.6733.10.4.2017.MSGOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. została wydana Decyzja Nr 5/2017 Wójta Gminy Pomiechówek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działce o nr ewid. 202/1 położonej w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Magdalena Goździkowska, data: 28.04.2017 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 29.04.2017 r., godz. 17.51
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 29.04.2017 r., godz. 17.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.04.2017 r., godz. 17.51Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1258 razy.