Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Komunikat

Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że dnia 4.05.2017 r. wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego art. 19a, ust. 1, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.)
Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że dnia 4.05.2017 r. wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego
art. 19a, ust. 1, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.)Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi”

Siedziba: Pomiechówek, ul. Słoneczna 54 A

Główny teren działania: gmina Pomiechówek – zrzeszeni rodzice i dzieci z terenu gminy Pomiechówek

Nazwa zadania: „Zwiedzanie przez wyjeżdżanie” z rodzin dysfunkcyjnych w okresie
od 29.06.2017 r. do 02.207.2017 r.

Wnioskowana kwota dotacji: 8 000 zł

Środki własne: 4 600 zł


Do przedstawionej poniżej oferty zgodnie z art. 19a, ust. 4 z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.) o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie można w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłosić uwagi:
• pisemnie do sekretariatu Urzędu Gminy Pomiechówek
• drogą mailową: urzad@pomiechowek.pl
• załącznik: Oferta organizacji pozarządowej dotycząca realizacji zadania publicznego


Wytworzył:Agnieszka Kleniewska, data: 09.05.2017 r., godz. 10.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 09.05.2017 r., godz. 23.54
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 09.05.2017 r., godz. 23.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2017 r., godz. 23.57Artur CiemieniewskiEdycja strony
09.05.2017 r., godz. 23.54Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1507 razy.