Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.9.6.2017.MSG
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 18 maja 2017 r.
WNGP.6733.9.6.2017.MSGOBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 18 maja 2017 r. została wydana Decyzja Nr 6/2017 Wójta Gminy Pomiechówek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 273/90, 273/92 i 273/94 położonych w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Magdalena Swoch-Goździkowska, data: 23.05.2017 r., godz. 14.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 23.05.2017 r., godz. 22.31
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 23.05.2017 r., godz. 22.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.05.2017 r., godz. 22.31Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1411 razy.