Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.6.7.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 09 czerwca 2017 r.
WNGP.6733.6.7.2017.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że w dniu 09 czerwca 2017 r. została wydana Decyzja Nr 7/2017 Wójta Gminy Pomiechówek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Mostowej w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami, budowy ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budowy miejsc postojowych, przebudowy zatoki autobusowej, budowy oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 1264, 1288, 1301, 1300, 1302 i cz. działki o nr ewid. 1304/1 położonych miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 23.06.2017 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 26.06.2017 r., godz. 20.01
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 26.06.2017 r., godz. 20.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2017 r., godz. 20.01Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1358 razy.