Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.14.4.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 22 maja 2017 r.
WNGP.6733.14.4.2017.MJ

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się Strony, że Postanowieniem Nr 27/2017 z dnia 22 maja 2017 r. zawiesiłem postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Gminnej Oczyszczalni Ścieków „Mewa” w Pomiechówku wraz z remontem kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych do rzeki Narew, na działkach nr ewid. 1353, 1354, 1355, 1356 i 1357 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek do czasu rozstrzygnięcia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia Strony mogą zapoznać się z niniejszym postanowieniem oraz służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu wydającego ww. postanowienie.

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 30.06.2017 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 02.07.2017 r., godz. 18.04
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 02.07.2017 r., godz. 18.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.07.2017 r., godz. 18.04Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1313 razy.