Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

zawiadomienie o wydaniu decyzja Nr 17/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi publicznej (ulica Topolowa)
Pomiechówek, dnia 2005-12-16


RI - II / 7331 / 51 / 05OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że dla Gminy Pomiechówek w dniu 16-12-2005r. została wydana decyzja Nr 17/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi publicznej (ulica Topolowa) poprzez urządzenie nawierzchni ulepszonej, chodników oraz poboczy na działce nr ewid. 227 we wsi Brody oraz na fragmencie działki nr ewid. 642/1 we wsi Czarnowo, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek)


Wójt
mgr Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 19.12.2005 r., godz. 09.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.12.2005 r., godz. 09.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2005 r., godz. 09.20NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3018 razy.