Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WNGP.6733.11.5.2017.MJ
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 25 lipca 2017 r.
WNGP.6733.11.5.2017.MJ


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam Strony, że w dniu 25 lipca 2017 r. została wydana Decyzja Nr 9/2017 Wójta Gminy Pomiechówek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetleniowej linii kablowej na działce o nr ewid. 19/1 położonej w miejscowości Goławice Drugie, gm. Pomiechówek.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron na podstawie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Po upływie ww. terminu, w ciągu 14 dni Stronom przysługuje odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

WÓJT
Dariusz Bielecki


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 28.07.2017 r., godz. 16.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 31.07.2017 r., godz. 20.56
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 31.07.2017 r., godz. 20.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2017 r., godz. 20.56Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 1246 razy.