Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla obsługi osiedla mieszkaniowego, obejmującej: wodociąg (nitka główna), odgałęzienie, przyłącza do budynków, hydranty nadziemne, zasuwy odcinające z obudową i skrzynką uliczną do zasuw oraz rurę osłonową pod drogą powiatową na działkach o nr ewid. 155/4, 273/90, 273/92, 273/93, 273/94, 273/95, 273/96, 274/1 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 2006-01-03

RI - II / 7331 / 44 / 05 / 06


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że dla Gminy Pomiechówek, w dniu 3 stycznia 2006r. została wydana decyzja nr 1/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla obsługi osiedla mieszkaniowego, obejmującej: wodociąg (nitka główna), odgałęzienie, przyłącza do budynków, hydranty nadziemne, zasuwy odcinające z obudową i skrzynką uliczną do zasuw oraz rurę osłonową pod drogą powiatową na działkach o nr ewid. 155/4, 273/90, 273/92, 273/93, 273/94, 273/95, 273/96, 274/1 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek)Wójt

mgr Jan Misiun


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 03.01.2006 r., godz. 08.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.01.2006 r., godz. 08.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.01.2006 r., godz. 08.16NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3049 razy.